I förrgår satte jag in min sista glödlampa. När beslutet kom att glödlampor skulle förbjudas, hamstrade jag. Nu är de slut.

När lågenergilamporna först kom, blev jag glad och köpte många. Sedan insåg jag att de är kvicksilverbomber och undvek dem.

Nu finns halogenlampor och LED-lampor. Halogenlampor drar nästan lika mycket ström som glödlampor, så det är konstigt att EU tillåter dem. För det är ju EU som bestämmer och inte Sverige. LED-lampor drar däremot lite och ger mycket ljus.

I kalla Sverige gav glödlamporna värme och minskade behovet av andra värmekällor. Fast när EU bestämmer, tas mest hänsyn till stora länder längre söderut. Där är det varmare, mindre behov av uppvärmning av hus och kolkraft, med sina stora utsläpp, är vanlig som elproducent.

Om nu olika former av lågenergilampor är bättre än glödlampor, skulle de ha klarat sig själva på en öppen marknad, utan hjälp av politiska beslut. Det är tveksamt om tidigare kvicksilverbomber hade klarat att konkurrera ut glödlamporna. Dagens LED-lampor kunde mycket väl ha gjort det. Fast det får vi aldrig veta.

Gillar

Kommentarer

Vänstern är bra listig med att hitta på finurliga formuleringar och på att sprida myter som om de vore sanningar. Dessutom har de ju hjälp av att en överväldigande majoritet av journalisterna själva är vänster och gärna sprider slagorden.

Några exempel:

Klyftor finns i bergstrakter och i citrusfrukter. Ta någon statistik över ekonomi, till exempel inkomst eller förmögenhet, och där finns däremot inga klyftor alls. Där hittas en viss variation, förmodligen ganska normalfördelad. Så banne mig att där finns något som kan kallas klyftor. Ändå har vänstern framgångsrikt spridit myten om att där finns klyftor som måste överbryggas och åtgärdas.

Sverige tillåter privata företag att utföra välfärdstjänster inom till exempel vård, skola och omsorg. Företagen får betalt av landsting och kommuner, av skattepengar alltså, för att bedriva verksamheten. De får vanligen betalt för antalet kunder, som antalet elever eller antalet patienter. Det finns ingen möjlighet att dessa företag kan göra några obegränsade vinster. Intäkterna är i allra högsta grad begränsade, och utgifterna är ofta svåra att minska. Över 90 % av välfärdsföretagen har dessutom färre än 20 anställda. Ändå har vänstern framgångsrikt spridit myten att det handlar om jättekoncerner som gör obegränsade vinster och stjäl skattebetalarnas pengar.

Vänstern sprider myten om att ökat skattetryck alltid leder till ökade skatteintäkter medan minskat skattetryck alltid leder till minskade skatteintäkter. Fast bara för skatter på företag och löner. För skatter på till exempel tobak, alkohol och drivmedel, skulle inte ens vänstern komma på den tanken. Där gäller att skattesatser höjs för att minska användandet och därmed också skatteintäkterna. Trots bristen på logik och trots att praktisk erfarenhet visar att myten är falsk, fortsätter den att leva och frodas.

Vänstern, dit också miljöflummarna hör, framgångsrikt spridit myten att vädret blir bara mer och mer extremt. Statistik och experter berättar om oförändrade eller minskande trender i sådant som översvämningar, antal orkaner och orkaners styrka, men det hjälper inte. Myten fortsätter att spridas.

Vänstern hävdar både att de fattiga drabbas värst av klimatförändringar och att klimatförändringarna är störst i Arktis. De två påståendena går inte ihop. Bor de fattigaste i världen i Arktis, kanske? Ändå används de två påståendena ständigt som argument för att det behövs snabba och kraftfulla klimatåtgärder.

Gillar

Kommentarer

Angela Merkel förlorade gårdagens tyska val. Hon och hennes parti förlorade stort. Ändå blir hon vinnare. Det finns ju ingen annan realistisk kanslerkandidat.

Merkel har ju bland annat slukat klimathysterin med hull och hår samt drivit på för en katastrofal tysk energipolitik, Energiewende. Den går ut på att avveckla kärnkraften och satsa på att bygga ut "förnybart", alltså de dysfunktionella energislagen vindkraft och solpaneler. Föga förvånande har de tyska koldioxidutsläppen börjat att öka, fast de enligt flumpolitiken skulle minska.

Frågan är om något annat parti är villigt att samarbeta med Merkels konservativa koalition CDU/CSU? Det talas och skrivs om liberaler och de gröna ska ställa upp. Hur mycket har liberaler och miljöflummare gemensamt? Knappast någonting. Inte i Sverige i alla fall, och knappast i Tyskland heller.

Merkel föddes visserligen föddes i dåvarande Västtyskland men familjen flyttade strax efter till dåvarande Östtyskland, av många in i det sista sedd som ett socialistiskt paradis. Där gjorde hon karriär. Vilket bara kunde ha varit möjligt om hon åtminstone framstod som en övertygad socialist. Lurades hon bara, eller var hon det också? Hur kunde hon i så fall bli partiledare för ett konservativt parti efter Tysklands återförening?

Tyska valet stora vinnare var högerpartiet AfD. Av medierna naturligtvis utsett till ett främlingsfientligt, rasistiskt och nazistiskt parti. Medier som inte går att lita på ett dugg när det gäller att bedöma någonting till höger om Vänsterpartiet.

AfD är i alla fall en reaktion på en mycket stor asylinvandring. Mycket stor behöver dock inte innebära FÖR stor.

Jag vet inte om AfD, likt svenska SD, är klimathotsskeptiskt och klimatpolitikkritiskt. Bägge partierna är i alla fall reaktioner på en asylinvandring som många i bägge länderna upplever vara för stor.

I Sverige påstås 17 % ha utländsk bakgrund. Jag vet inte enligt vilken definition. Det finns ju tre möjliga: 1) De som är födda utomlands, 2) De som endera ingår i grupp 1 eller är födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar, 3) De som endera ingår i grupp 1, grupp 2 eller är födda i Sverige med en svenskfödd och en utlandsfödd förälder.

Jag begriper inte varför den som är född i Sverige, och hemma kan prata svenska med åtminstone ena föräldern, ska se sig som utlänning. Det ska möjligen vara för att den personen tycker sig ha en helt annan hudfärg och/eller kultur än majoriteten.

Medierna och politikerna låtsades länge som om det inte finns några problem med ett stort inflöde av människor från helt andra kulturer än de europeiska, med språk som inte alls är släkt med de europeiska. Till europeisk kultur får vi också räkna länderna på de två amerikanska kontinenterna, där kultur och språk från tidigare europeiska kolonialmakter dominerar.

Detta förnekande hjälpte SD att växa. Till slut har de gamla partierna och medierna fått erkänna att asylinvandringen trots allt har lett till problem. Problem som knappast är olösliga, men i Sverige verkar det inte finnas några realistiska förslag för att lösa dem. Vilket till stor del kan förklaras med att politiker och journalister föredrar att leva i en fantasivärld i stället för att se verkligheten som den är. Det märker vi också när det gäller klimat- och energipolitik.

Är det verkligen för mycket begärt att politiken ska baseras på hur verkligheten ser ut, i stället för på fantasier?

Gillar

Kommentarer