I Marvels universum, finns en stor skurk som heter Thanos. Stor då i dubbel bemärkelse. Han vill ha balans i universum. En balans han vill uppnå genom att döda hälften av allt liv i universum. Eller om det "bara" är hälften av allt intelligent liv. Jag begrep inte riktigt.

Thanos skulle kunna vara fantasivärldens version av miljöaktivister. Många av dem, i alla fall. De vill ha en balans i naturen. En balans som de inbillar sig fanns innan mänskligheten, eller i varje fall innan industrialismen. En balans som egentligen aldrig har funnits.

Många miljö- och klimataktivister vill att massor av människor ska dö. Hälften räcker inte för dem. Å andra sidan håller de sig till den här planeten, och önskar inte livet ur ännu så länge okända livsformer.

Jag hittar inte på. Det finns åtskilliga uttalanden från kända aktivister om att människan är en pest, ett virus, en sjukdom eller liknande på jordytan. Miljöaktivister kan önska att bli återfödda som en mikroorganism som sprider en sjukdom som dödar de flesta människor.

För att inte tala om då, att de flesta klimataktivister vill ha en snabbavveckling av de fossila bränslena. Eftersom det är omöjligt att snabbt ersätta dem, innebär det kronisk energibrist, med åtföljande ekonomisk katastrof och kollaps för livsmedelsförsörjningen. Miljarder kommer att dö.

Jag begriper helt enkelt inte varför så många miljö- och klimataktivister hatar mänskligheten så mycket att de vill att de flesta av oss ska dö så snabbt som möjligt. De är också självmordsbenägna, eftersom de inte gärna kan hoppas på att undkomma själva.

Det är heller inget som hjälper miljön och naturen. Den lilla spillra av mänsklighet som skulle finnas kvar efter katastrofen, skulle vara fattig, desillusionerad och villig att göra nästan vad som helst för att överleva ännu en dag. Vi vet att fattiga inte har tid och råd att bry sig om miljön. Miljöförstöringen kommer antagligen att öka, trots en kraftigt minskad befolkning.

Varför vill aktivisterna ha den utvecklingen? Nog borde de klara av att tänka och inse konsekvenserna av vad de förespråkar? De är lika onda som Thanos.

Gillar

Kommentarer

​Varför åtalas inte Paolo Macchiarini för vållande till annans död?

Hur som helst visar det fallet att fusk faktiskt förekommer bland forskare. Vilket vi visst redan tidigare, i och för sig. Inom datavetenskap och just medicin har kända forskare avslöjats med att ha fuskat med forskningsresultat.

Kanske är klimatforskningen den enda vetenskapsgren där fusk aldrig förekommer? I alla fall tycks de klimathotstroende anse det.

Ett amerikanskt kongressutskott startade en undersökning om de underligheter som pågår när det gäller temperaturdata från amerikanska myndigheter. Forskarna vägrade att lämna ut all sin mejlkonversation. Sedan har jag inte läst något mer om det. Kanske är de för upptagna med primärval där borta nu?

När det gäller Macchiarini, fanns det bevis för att han fuskade långt innan det slutligen avslöjades. Den som gjorde en undersökning för ett år sedan, har skrivit ett debattinlägg och påpekar att det han kom fram till ignorerades av KI:s ledning. Det räcker inte med att fusk avslöjas. Det ska erkännas av de ansvariga också, och sedan ska det vidtas åtgärder. Som att avskeda fuskaren och se till att forskarkarriären är över.

Fallet Macchiarini avslöjar inte bara hur en fuskare alltför länge kunde komma undan med det. Det avslöjar också ett systemfel, där ledningen avfärdar kritik och bevis. Det är stor risk att samma sorts systemfel finns på andra institut än KI, både i Sverige och andra länder. Ja, till och med på institut som håller på med klimatforskning.

I samma tidning, har tidigare vetenskapsredaktören Förvillar-Bojs fått utrymme för att avslöja att hon nu plötsligt erkänner att klimatförändringar förekom före 1880. Klimatförändringar som dessutom skylls på naturliga faktorer, vulkanutbrott eller eventuellt meteoritnedslag. Tänka sig. Kan annat än människor påverka klimatet?

Fast det är en viktig dogm i klimathotstron att naturliga faktorer förekom förr i tiden. Någon gång mellan 1900 och 1950 upphörde de att existera. Därefter har endast mänsklig aktivitet påverkat klimatet. De naturliga faktorerna hade dessutom små effekter. Det är knappast troligt att de var tillräckligt stora för att kunna göra sådant som att ta världen in eller ut ur en istid. Lika fullt förekom istider och de tog slut. Vilket är mycket besvärande för klimathotstron.

Efter att det mesta av isen hade smält bort för 12000 år sedan, var klimatet i alla fall helt stabilt. Ända tills år 1880. Det anser många av de klimathotstroende, men kanske inte riktigt alla. Strunt samma, tycker de, att proxydata från till exempel Grönland och Antarktis inte alls stödjer den uppfattningen. Det är bara att strunta i det, tycker de troende.

Förvillar-Bojs sprider dessutom den oerhört farliga uppfattningen att köldperioderna på 500-talet bidrog till att farsoter, som julianska pesten, spreds. Farliga uppfattningar för de troende, alltså. När sådana uppgifter dyker upp, kan ju vanliga människor börja tänka: "Spreds farsoter när det blev kallare då? Varför skulle farsoter då spridas om och när det blir VARMARE nu?"

De troende får inte ihop sin religion med verkligheten. Vilket inte är förvånande alls. Gick den ihop med verkligheten, skulle det inte vara en religion utan den vetenskap de troende felaktigt hävdar att den är. De troende väljer för det mesta att helt ignorera alla tecken på att verklighet och religion inte går ihop. Som alla tecken på det är kyla som är farlig, medan värme på det stora hela är bra. Är det troende riktigt fräcka, använder de tidigare köldperioder som argument för att alla klimatförändringar är dåliga och för att vi därmed måste hindra att de sker. Vilket i religionens värld är enkelt, eftersom alla naturliga faktorer som sagt upphörde att existera någon gång mellan 1900 och 1950. Då är det bara för människor att sluta påverka klimatet, så kommer det att vara stabilt i evigheters evigheter.

Svenska politiker vill bygga höghastighetsspår i glesbefolkade Sverige. Jag läste att de enda lönsamma höghastighetstågen i Europa går mellan Paris och Lyon. Två hyfsat stora franska städer, alltså. Inte ens mellan Paris och London är de tydligen lönsamma. Fast där fick man gräva ut en lång och dyr tunnel.

Det finns många bra argument mot idiotprojektet att bygga höghastighetsspår i Sverige. Flera av dem presenteras i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Några bra argument för har jag aldrig sett. Jag har till exempel sett förespråkare jämföra befolkningstätheten i södra Sverige med den för hela Spanien. Men tydligen är inte höghastighetståg lönsamma i Spanien heller. Och de är säkert byggda i de mest tätbefolkade delarna av det landet.

Projektet beräknas kosta minst 190 miljarder kronor. Jag vet inte hur mycket en elbil kostar. Kostar den en halv miljon kronor, skulle pengarna för höghastighetsspåren räcka till att köpa minst 380000 elbilar. De skulle kunna lånas ut gratis till dem som vill åka mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det blir antagligen bilar över. Köp färre elbilar, och använd resten av pengarna till massor av laddningsstolpar på de stora vägarna mellan de tre stora städerna. Pengarna skulle antagligen till och med räcka till att sätta upp kontaktledningarna längs sträckningar av dessa stora vägar. Snart kommer dessutom självkörande bilar att vara vanliga, så att det blir nästan lika bekvämt att åka bil som tåg.

Höghastighetsspår i Sverige är helt enkelt ett vansinnesprojekt. Ett mindre dyrt vansinnesprojekt skulle åstadkomma allt som politikerna vill ha med höghastighetståg. Och det skulle alltså bli billigare. Höghastighetstågen kan dessutom snart vara förbisprungna av teknisk utveckling och entreprenörskap. Om staten till exempel inte vill köpa in självkörande bilar att hyra ut till resenärer, kanske privata företag vill?

Gillar

Kommentarer

​Det stora klimattoppmötet (som svenska medier kallar det) i Paris har inletts. På TV4 Nyheterna ikväll presenterades det som möjligheten till en vändpunkt. Själv tänkte jag då att hittills har det gått framåt för mänskligheten, men efter klimatmötets slut kanske det vänder nedåt för gott? I alla fall om det blir ett avtal om globala utsläppsminskningar, övervakade av FN-byråkrater och en klimatdomstol. Och en marsch mot omfattande fattigdom och svält. Varför skulle det vara för vändpunkt att se fram emot?

Det viktigaste första dagen verkar ha varit att ta ett foto med alla de stats- och regeringschefer som har kommit från 150 länder. Fast det hölls tal också...

Barack Obama upprepade sin lögn om att vi är den första generationen att känna av klimatförändringar och den sista som kan göra något åt dem. Sanningen är att klimatförändringar fanns långt innan det fanns människor och att vi inte har tekniken att stoppa klimatförändringar. Nog borde han begripa att han helt enkelt ljuger? Inte kan han vara så okunnig att han tror att klimatförändringar är något som uppstod häromdagen? Eller i varje fall för ungefär 150 år sedan?

Det tekniska geniet på Sveriges värsta ledarredaktion har, dagen till ära, konstruerat en tidsmaskin och åkt framåt i tiden och sedan tillbaka hit, så att hon kan berätta för oss vanliga dödliga hur det kommer att se ut då.

I och för sig finns ett alternativ till att hon är ett tekniskt geni: Att hon som vanligt är en idiot som skriver strunt baserat på en okunnighet som hon vägrar att göra något åt. Ja, jag tror nog mest på den möjligheten.

Enligt FN:s prognos, kommer världen om 35 år att ha mellan drygt 8 miljarder och knappt 10 miljarder människor. Enligt Franchell, kommer upp till en miljard av dem att befinna sig på flykt från klimat (eller klimatförändringar?). En uppgift hon påstår kommer från UNHCR. Tror byråkraterna på UNHCR också att de har tidsmaskiner? Eller ljuger Franchell?

Jag hittar i alla fall inget sådant påstående på UNHCR:s hemsida. Men å andra sidan kan det finnas i någon rapport med en titel som inte gör det uppenbart att det handlar om en prognos för framtida klimatflyktingar.

Ljuger gör hon då i alla fall om klimatflyktingar från Tuvalu i Nya Zeeland. Visserligen fick en familj från Tuvalu uppehållstillstånd, men inte som klimatflyktingar utan på grund av starka familjeband till Nya Zeeland. När en man från Kiribati försökte med att söka asyl som klimatflykting i Nya Zeeland efter att hans arbetstillstånd hade gått ut, nekades han. Han ansågs inte ha tillräckliga asylskäl.

Räknar man bara med människor som har flytt från klimatförändringar som klimatflyktingar, finns i dagens värld inte en enda känd sådan. Men om 35 år ska det finnas en miljard, minsann. Nåväl, det skulle nu, enligt vissa prognoser, finnas 50 miljoner. Vilket är en överskattning med ungefär 50 miljoner.

Tuvalu och Kiribati är två av de små öriken som består av korallöar. Det är mer än 150 år sedan Charles Darwin lade fram en teori som kan sammanfattas med meningen "Havsytans stigning orsakar korallöar". Just det. Orsakar, inte dränker. Jag tror inte att någon geolog i världen anser att Darwin hade fel. Hans teori förklarar allt. Som hur korallöars bas kan befinna sig långt under det djup som koralldjuren klarar av. Eller hur det alls kan finnas korallrev och korallöar i dagens värld, när havsytan har stigit med 120 meter sedan den senaste istiden började ta slut. Koralldjur kan förresten inte leva på större djup än ungefär 40 meter. Naturligtvis kan de heller inte leva i luft, så varför dog de inte ut när havsytan sjönk i samband med att den senaste istiden startade?

Det är sådant som klimathotstroende inte behöver fundera på, eftersom de inte bryr sig ett dugg om vetenskap, förnuft, logik eller fakta. De bryr sig bara om att försöka skrämmas och luras.

Med tanke på Darwins teori, är det inte det minsta märkligt att en studie nyligen visade att en majoritet av de undersökta korallöarna växer i stället för att minska. Inte trots havsytans stigning, utan tack vare den! Minskar en korallö, beror det på att människorna på den har gjort något olämpligt, inte på att människor i västvärlden har släppt ut växthusgaser!

Franchell yrar om ökenspridning, trots att till och med SR:s vetenskräpsradion Vetenskapsradion har rapporterat att världens öknar faktiskt krymper. Vilket är ett helt självklart resultat av att koldioxidhalten i atmosfären stiger. Mer koldioxid leder bland annat till att gröna växter lättare klarar torka.

Torkan i Syrien, ni vet dem som orsakades av klimatförändringar och ledde till inbördeskrig och flyktingkris, måste vara den märkligaste i historien. Den har nämligen inte inträffat! I alla fall inte enligt en person som har kollat vad data från väderstationer och vad torkaindex säger. Nederbörden vid syriska väderstationer under den påstådda torrperioden varierade mellan 31 % under det normala och 15 % över det normala. I genomsnitt 7 % under det normala, vilket inte avviker tillräckligt mycket från normalen för att det ska kallas torka.

Jag har själv tittat på klimatdata för den regionen och funnit det vara tveksamt om det var någon torka. Den förefaller vara en ren myt. Eller kanske en medveten lögn från människor som vill skylla allt på klimatförändringar?

Det är helt enkelt normalt att såväl temperaturer som nederbörd varierar lite grann år för år. Och kanske inte så lite heller. Det var ingen torka i Syrien. Inbördeskrig och flyktingkris har andra orsaker. Jag har tidigare nämnt en rapport från FAO 2003, tre år innan den påstådda torkan skulle ha startat. Den rapporten varnar för vad misshushållning av vatten i Syrien kan ställa till med. En misshushållning som bland annat bestod i en väl stor utbyggnad av konstbevattning.

Syriens befolkning ökade helt enkelt fort och mycket årtiondena innan inbördeskriget började. Det var ofrånkomligt att dagen skulle komma då grundvattnet och vattnet i vattendrag inte räcker till. Ytterligare ett problem för Syrien och Irak, är att Turkiet håller på att bygga dammar och vattenkraftverk i Eufrat och Tigris. Då försöker vissa skylla på klimatförändringar. Vilket säger mycket mer om dessa människor och deras moral än det säger om klimatförändringar.

När Franchell skriver "För att förhindra framtida katastrofer måste hela jorden kylas av", framstår hon till och med som en större idiot än vanligt. En avkylning av jordytan är ett säkert recept på framtida katastrofer. Växer till exempel något på vintern? Nähä, inte det. Men Franchell tycks tro att evig, eller åtminstone mångtusenårig, vinter får det att växa bättre.

Ett avkylt jordklot innebär sämre skördar och stora områden som blir obeboeliga. Miljarder människor måste fly till bättre klimat, och vi i Sverige lär höra till dem. Då kanske svenskar flyr till Syrien och Afghanistan? Om nu ens Afghanistan går att leva i.

Lika lite som korallöar är hotade av stigande hav, är Bangladesh det. Detta land ligger i deltat som bildas av några av världens största floder. Ja, det är till och med världens största delta. Jag har tidigare länkat till en studie som visar att detta delta tycks växa, vilket innebär att Bangladesh också växer. Ändå påstås detta land vara på väg att slukas av stigande hav. Ja, till och med en representant för Bangladesh, ihop med företrädare för Sveriges kristna, försöker hävda det.

Översvämningar är en naturlig del av livet i Bangladesh och det delta som utgör landets yta. Det är översvämningarna som har gjort landet så bördigt och gett möjligheten till en snabb befolkningsökning. Sedan 1951, har landets befolkning mer än tredubblats. Det är en befolkningsökning som riskerar att göra sötvatten till en bristvara. Vilket antagligen också är vad som har hänt. Med sjunkande grundvattennivåer, får havsvatten möjlighet att tränga in i marken och det blir mindre vatten över att dricka, laga mat i, tvätta sig med och vattna åkrar med.

Debattartikeln försöker vända på vad som troligen har hänt. Där påstås inträngande av havsvatten vara det som orsakar problemet, i stället för att vara ett symptom på problemet. Hur ska havsvatten kunna tränga in, om Bangladesh växer och i genomsnitt kommer längre ifrån havet? Jo, om grundvattnet först sjunker, kanske i kombination med allt lägre flöde från floderna, för att de däms upp eller avtappas på för mycket vatten.

Å andra sidan är det typiskt för dagens klimatdebatt. Allt ska skyllas på klimatförändringar, oavsett att bevisen saknas eller om det finns alternativa, och kanske bättre, förklaringar. Snabb befolkningsökning verkar aldrig kunna orsaka några problem alls. Det är bara klimatförändringar som kan orsaka problem, tydligen. Men det skulle faktiskt behövas rejäla klimatförändringar för att befolkningsökningen inte ska leda till problem. Till exempel klimatförändringar som gör att nederbördsmängden ökar minst lika snabbt som befolkningen. Fast då skulle naturligtvis de klimathotstroende använda en sådan trend som bevis för det elände som växthusgasutsläppen ställer till med.

Johan Rockström dyker som vanligt upp i tidning efter tidning med sitt struntprat och journalisterna ställer som vanligt inga kritiska frågor eller tänker några egna tankar. Det tänker jag inte ta upp mer. Den humbugen har fått nog med uppmärksamhet. På den gamla, möjligtvis goda, tiden hade ingen med hans totala brist på kompetens kunnat bli professor i någonting. Just det var bättre förr, men klimatet var verkligen inte det!

Gillar

Kommentarer