I Marvels universum, finns en stor skurk som heter Thanos. Stor då i dubbel bemärkelse. Han vill ha balans i universum. En balans han vill uppnå genom att döda hälften av allt liv i universum. Eller om det "bara" är hälften av allt intelligent liv. Jag begrep inte riktigt.

Thanos skulle kunna vara fantasivärldens version av miljöaktivister. Många av dem, i alla fall. De vill ha en balans i naturen. En balans som de inbillar sig fanns innan mänskligheten, eller i varje fall innan industrialismen. En balans som egentligen aldrig har funnits.

Många miljö- och klimataktivister vill att massor av människor ska dö. Hälften räcker inte för dem. Å andra sidan håller de sig till den här planeten, och önskar inte livet ur ännu så länge okända livsformer.

Jag hittar inte på. Det finns åtskilliga uttalanden från kända aktivister om att människan är en pest, ett virus, en sjukdom eller liknande på jordytan. Miljöaktivister kan önska att bli återfödda som en mikroorganism som sprider en sjukdom som dödar de flesta människor.

För att inte tala om då, att de flesta klimataktivister vill ha en snabbavveckling av de fossila bränslena. Eftersom det är omöjligt att snabbt ersätta dem, innebär det kronisk energibrist, med åtföljande ekonomisk katastrof och kollaps för livsmedelsförsörjningen. Miljarder kommer att dö.

Jag begriper helt enkelt inte varför så många miljö- och klimataktivister hatar mänskligheten så mycket att de vill att de flesta av oss ska dö så snabbt som möjligt. De är också självmordsbenägna, eftersom de inte gärna kan hoppas på att undkomma själva.

Det är heller inget som hjälper miljön och naturen. Den lilla spillra av mänsklighet som skulle finnas kvar efter katastrofen, skulle vara fattig, desillusionerad och villig att göra nästan vad som helst för att överleva ännu en dag. Vi vet att fattiga inte har tid och råd att bry sig om miljön. Miljöförstöringen kommer antagligen att öka, trots en kraftigt minskad befolkning.

Varför vill aktivisterna ha den utvecklingen? Nog borde de klara av att tänka och inse konsekvenserna av vad de förespråkar? De är lika onda som Thanos.

Gillar

Kommentarer

Vänstern är bra listig med att hitta på finurliga formuleringar och på att sprida myter som om de vore sanningar. Dessutom har de ju hjälp av att en överväldigande majoritet av journalisterna själva är vänster och gärna sprider slagorden.

Några exempel:

Klyftor finns i bergstrakter och i citrusfrukter. Ta någon statistik över ekonomi, till exempel inkomst eller förmögenhet, och där finns däremot inga klyftor alls. Där hittas en viss variation, förmodligen ganska normalfördelad. Så banne mig att där finns något som kan kallas klyftor. Ändå har vänstern framgångsrikt spridit myten om att där finns klyftor som måste överbryggas och åtgärdas.

Sverige tillåter privata företag att utföra välfärdstjänster inom till exempel vård, skola och omsorg. Företagen får betalt av landsting och kommuner, av skattepengar alltså, för att bedriva verksamheten. De får vanligen betalt för antalet kunder, som antalet elever eller antalet patienter. Det finns ingen möjlighet att dessa företag kan göra några obegränsade vinster. Intäkterna är i allra högsta grad begränsade, och utgifterna är ofta svåra att minska. Över 90 % av välfärdsföretagen har dessutom färre än 20 anställda. Ändå har vänstern framgångsrikt spridit myten att det handlar om jättekoncerner som gör obegränsade vinster och stjäl skattebetalarnas pengar.

Vänstern sprider myten om att ökat skattetryck alltid leder till ökade skatteintäkter medan minskat skattetryck alltid leder till minskade skatteintäkter. Fast bara för skatter på företag och löner. För skatter på till exempel tobak, alkohol och drivmedel, skulle inte ens vänstern komma på den tanken. Där gäller att skattesatser höjs för att minska användandet och därmed också skatteintäkterna. Trots bristen på logik och trots att praktisk erfarenhet visar att myten är falsk, fortsätter den att leva och frodas.

Vänstern, dit också miljöflummarna hör, framgångsrikt spridit myten att vädret blir bara mer och mer extremt. Statistik och experter berättar om oförändrade eller minskande trender i sådant som översvämningar, antal orkaner och orkaners styrka, men det hjälper inte. Myten fortsätter att spridas.

Vänstern hävdar både att de fattiga drabbas värst av klimatförändringar och att klimatförändringarna är störst i Arktis. De två påståendena går inte ihop. Bor de fattigaste i världen i Arktis, kanske? Ändå används de två påståendena ständigt som argument för att det behövs snabba och kraftfulla klimatåtgärder.

Gillar

Kommentarer

1502 sänkte en orkan 20 av 31 skepp i spansk armada på väg med skatter hem från de amerikanska besittningarna. Bara ett av skeppen nådde någonsin Spanien.

1780 drog en kraftig orkan fram över den karibiska övärlden och dödade mer än 20000 människor. Vilket gör den till den dödligaste kända orkanen. Orkan är ju en term som bara används för tropiska cykloner på Atlanten.

Ändå tycks många vara helt övertygade om att orkaner inte förekom innan industrialismen, alltså innan mänskligheten började att släppa ut växthusgaser i stora mängder.

Gillar

Kommentarer