Opinionsundersökningar utförda vid Göteborgs universitet visar att en oproportionerligt stor andel av journalisterna är vänster- eller miljöpartister. Oproportionerligt då jämfört med väljarkåren, där de två extremistpartierna tillsammans inte ens hade 13 % i senaste riksdagsvalet, medan de tillsammans har en majoritet i journalistkåren. Bland medarbetarna på SVT och SR är det till och med ännu värre och där är det sällsynt med personer som inte anser V eller MP vara bästa parti.

Kanske är det huvudanledningen till att journalister aldrig kritiskt granskar så kallade miljöorganisationer? WWF, Greenpeace och liknande företag i skrämselbranschen kan påstå vad som helst utan att journalister ifrågasätter. I stället förmedlar de okritiskt vidare påståendena till läsare, lyssnare och tittare. Ett exempel nyligen är påståendet att vi har nått Overshoot day, den dag på året då alla naturresurser påstås vara förbrukade.

Företag i skrämselbranschen? Ja, just det! WWF och Greenpeace är inga ideella organisationer där det går att bli medlem och rösta om vilka som ska bestämma och vilka frågor som ska drivas. De som jobbar för respektive organisation är anställda, ofta med hög lön, och ser gärna att pengar strömmar in från "nyttiga idioter". Pengarna ger dock inget inflytande över organisationen.

Äntligen ser vi i alla fall forskare börja ta striden mot Greenpeace, som bara är en människofientlig och ond organisation. Vilket journalisterna skulle ha upptäckt för länge sedan, om de hade funderat på en kritisk granskning. Två av de svenska forskare som har tagit strid, är Torbjörn Fagerström och Jens Sundström, som har fått in ännu ett inlägg på SvD Debatt.

"Sluta gulla med Greenpeace!" är verkligen en uppmaning som journalister och politiker bör följa. Men det lär knappast ske, tyvärr. För journalisterna för att en majoritet av dem gillar miljöflum, oavsett konsekvenserna för vanliga människor. För politikerna är det svårare att begripa, men tydligen vill de flesta av dem att påstått ideella organisationer ska driva frågor som politikerna själva inte vågar. Och vågar gör de väl inte för att politiken skulle vara förödande för de flesta, egentligen. Men när den påstås ha ett gott syfte, som att rädda miljön och klimatet, och tycks ha stöd av "ideella organisationer" som inte alls är ideella, går det visst bra ändå.

Det faktum att 110 nobelpristagare har tagit ställning mot Greenpeace när det gäller gyllene riset, verkar inte få journalister och politiker att ändra sig. Samma journalister och politiker hävdar gärna att 97 % av alla klimatforskare tror på ett akut och allvarligt klimathot, vilket inte är sant. Ingen klimatforskare har någonsin fått ett nobelpris i naturvetenskap just för klimatforskning. Svante Arrhenius fick ett nobelpris i kemi, men det hade ingenting att göra med hans beräkningar om att koldioxidutsläpp kommer att värma världen med 4-5 grader. Beräkningar som för övrigt var fel, vilket hans svenska kollega Knut Ångström visade. Dessutom ansåg Arrhenius, till skillnad mot dagens klimathotstroende, att en sådan uppvärmning skulle vara bra.

Jag tycker att "stollerier" är fel ordval när det gäller vad Greenpeace gör. Ord som "ondskefulla handlingar" är bättre. Eller för all del, brott mot mänskligheten, som Fagerström och Sundström faktiskt använder. Frågan är bara varför ingen prövar ett åtal om just brott mot mänskligheten? Det förtjänar Greenpeace, och bevisen är många. Bland annat bidrar de själva med bevis.

De två forskarnas inlägg är ett svar på en replik från Gunnar Lind, vikarierande chef för Greenpeace. Lind ljuger bland annat, vilket Fagerström och Sundström påpekar, dock utan att använda begrepp som lögn och ljuga. De förefaller onödigt artiga. Jag tycker att ondskefulla lögnare ska kallas för just det.

Lind visar också att han, och förmodligen hela Greenpeace, står extremt långt till vänster. Hans analys av världens orättvisor och hur de ska lösas är som hämtade från marxismen. Vi vet vad marxismens lösningar leder till i praktiken: Alla, utom en liten elit, får det sämre och det blir brist på allt. Särskilt blir det, av någon anledning, brist på toapapper. Visst har alla råd att köpa det som finns i affärerna. Problemet är att det sällan finns något att köpa där.

Lind passar också på att ljuga om "förnybar energi". Som för övrigt är ett helt ovetenskapligt begrepp. Som jag tidigare har påpekat, har sol och vind, efter en utbyggnad som har krävt enorma subventioner, nått enstaka procent av världens energiförsörjning. Billigt är det definitivt inte.  Den "förnybara energin" är inte i  närheten av att ersätta fossila bränslen. Den kommer aldrig att göra det heller.

Det skulle vara bra om Greenpeace, likt "förnybar energi", egentligen inte existerade.

Gillar

Kommentarer

​Greenpeace är en organisation som bevisligen arbetar för att mänskligheten ska få det sämre. Varför skulle inte det räknas som ett brott mot mänskligheten? Ett brott som det går att åtala för, för att få en prövning i någon, förmodligen internationell, domstol? Det går väl i och för sig knappast att åtala en organisation, men organisationens ledare går att åtala. De kan inte vara så dumma att de inte begriper vad de propagerar för. Även om de i diverse uttalanden och debattinlägg spelar just dumma.

Torbjörn Fagserström och Jens Sundström är två forskare som offentligt har vågat ifrågasätta flumdogmerna om att ekologisk odling alltid är bättre för hälsa och miljö. Nu skriver de klarspråk också om den osakliga hatkampanj Greenpeace, och diverse liknande organisationer, bedriver mot det gyllene riset.

Det jag ställer mig frågande till är de två forskarnas uttalande om att Greenpeace skulle ha släppt kärnkraft som ett kampanjämne. Jag tycker att Greenpeace gång på gång håller kampanjer och aktioner mot kärnkraftverk.

Greenpeace kallar sina aktioner fredliga. Eller om det är icke-våld. Eller kanske båda delarna? Visst. Vanligen där eller skadas ingen när Greenpeace-ligisterna drar in. Men hur fredligt är det för anställda att få sina arbetsplatser blockerade eller invaderade av objudna extremister? Det är ingalunda givet att ingen av dessa extremister bär på dolda vapen, beredd att använda dem. För människor som (felaktigt) ser sig som goda i kamp mot de onda, är steget inte långt till att börja skada eller försöka skada dessa "onda". Ett par fall av massmord har utförts av miljöextremister. Dock utan någon annan uppenbar koppling till Greenpeace än just miljöextremismen.

När Greenpeace kampanjar mot fossila bränslen och kärnkraft, är det för att fler människor ska dö i förtid. Så är det bara, för dem som begriper vad god tillgång till någorlunda billig energi betyder. Kärnkraften har dessutom minst antal dödsfall per producerad kWh, så att ersätta kärnkraft med andra energislag kan direkt översättas till dödsfall. Stängningen av Barsebäcksverket beräknas till exempel kosta ungefär hundra personers liv varje år. Detta eftersom ersättningen delvis har varit kolkraft i Danmark, Tyskland och Polen. Öresundsverket, som eldas med naturgas, har också delvis ersatt. Utsläppen därifrån borde vara ganska ofarliga, men det händer olyckor på vägen från utvinning till förbränning. Olyckor som dödar och skadar.

Det är så typiskt att en ledare för Greenpeace har uttalat sig om den organisationen aldrig kommer att ändra sig om GM(O)-grödor, oavsett vad vetenskapen säger. Det är så den organisationen fungerar och har fungerat från början. Ja, aktivisterna verkar bara bli mer och mer övertygade ju säkrare vetenskapen blir på att de har fel.

Varför skulle inte Greenpeace, och andra aktivister, lyssna på 110 forskare, eller till och med 6000, när de i ett annat sammanhang tycker att 75 räcker?

75?

Ja, till och med 75 av 77. Vilket blir drygt 97 %. Säkert har du någonstans läst eller hört att 97 % av klimatforskarna anser att det finns ett akut och allvarligt klimathot. Eventuellt med tillägget att det måste lösas genom en snabbavveckling av användandet fossila bränslen.

2009 sände de två forskarna Doran och Zimmerman ut en minienkät till drygt 10000 forskare inom naturvetenskap. Enkäten innehöll två frågor. Dels huruvida världen har blivit varmare sedan år 1800 och dels om människor i så fall har bidragit signifikant till uppvärmningen. Vad som menas med "signifikant" definierades aldrig. I teorin kan det var allt från 50,1 % till 99,9 %. Ja, kanske till och med lite mindre än 50 %.

Bara ungefär en tredjedel av de tillfrågade svarade på frågorna. Doran och Zimmerman tyckte att för få av dem som svarade hade svarat "rätt". Därför utsåg de en undergrupp på 77 "riktiga" klimatforskare och av dem svarade 75 "rätt". Det var första gången påståendet om 97-procentig konsensus dök upp i debatten.

Självklart har världen blivit varmare sedan år 1800. Det är oerhört förvånande att färre än 100 % valde det alternativet. Vad gäller den andra frågan, om mänskligheten har bidragit, skulle jag kunna svara ja. Det beror som sagt var på vad som menas med "signifikant". Nog finner jag det möjligt att mänskligheten kan ha bidragit till 50,1, eller kanske till och med 60-70 % av uppvärmningen. Det som saknas är bevisen för att mänskligheten har bidragit alls.

Den som tänker efter lite, inser att den som svarar ja på bägge frågorna inte nödvändigtvis hävdar att det finns ett allvarligt och akut klimathot. Mycket mindre tycker att det ska lösas genom att avindustrialisera världen. Uppvärmningen sedan 1800 har inte lett till något dåligt alls, utan tvärtom varit en välkommen tillbakagång från en liten istid som ställde till stora problem. Bara för att människor, eventuellt, har påverkat klimatet från 1800, betyder det inte att framtida klimatpåverkan kommer att bli farlig eller ens märkbar. Människor har möjlighet att påverka klimatet på många sätt. Till exempel genom att ändra jordytans albedo, när skogar huggs ned för att ersättas med odlingar. Eller genom att släppa ut sot och partiklar som både kan absorbera solljus och skymma det. Nästan allt klimathotande har handlat om utsläpp av växthusgaser. Och framför allt då om koldioxid, som är växtföda och där en ökande halt innebär en grönare värld.

Jag ska tillägga att senare undersökningar som påstås visa 97-procentig konsensus lika lite de har visat att 97 % av (klimat)forskarna tror på något allvarligt och akut klimathot. Det handlar väsentligen om en lögn som upprepas gång på gång. Snarare är det färre än 50 % som tror på ett allvarligt och akut klimathot. En tro som alltså inte ska förväxlas med att alls anse att mänskligheten visst har påverkat klimatet. För den delen behöver den som tror på ett akut och allvarligt klimathot inte anse att avindustrialisering av världen är en bra lösning. Jag nämner bara Lomborg som ett exempel.

Efter denna utflykt till klimathotet, åter till GMO-grödor och det gyllene riset. Jag citerar Fagerström och Sundström: "Gyllene riset är i grunden ett humanitärt projekt". Ett projekt för att hjälpa fattiga människor att undvika sjukdom och livslångt handikapp. Detta är alltså Greenpeace fanatiska motståndare till. Så fanatiska att de stödjer aktivister som förstör provodlingar. Detta säger allt om hur inhuman och människohatande Greenpeace är som organisation.

Av svårbegripliga anledningar daltar politiker och myndigheter med terrororganisationen Greenpeace. Statsstöd delas ut och aktivisternas olagliga handlingar leder sällan till mer än symboliska straff. Politikerna tror tydligen att Greenpeace egentligen vill väl. En anledning är väl också att många politiker är miljöflummare som inte vågar försöka skapa opinion för sina ofta verklighetsfrämmande och skadliga idéer. I stället använder de Greenpeace och andra, liknande, organisationer för att skapa ett förment, folkligt stöd för allehanda förslag som påstås vara bra för miljö och eventuellt hälsa, men inte alls är det.

Greenpeace ÄR en terrororganisation. Aktivisterna där vill att folk ska dö, även om de inte erkänner det. Till skillnad mot terrorister, som IS, vill aktivisterna i Greenpeace inte sköta dödandet själva. De vill att politikerna ska fatta de beslut som sköter dödandet. Politikerna behöver heller inte hålla i några vapen som sköter dödandet. Det handlar bara om beslut som ofrånkomligen kommer att leda till att människor dör i förtid.

Genom sitt motstånd mot det gyllene riset, har Greenpeace förmodligen redan dödat en hel del människor och dömt ännu fler till livslånga handikapp. Finns det i denna värld ingen åklagare med mod nog att försöka ta till rättsliga åtgärder mot terrororganisationens ledare? De borde inte få klara sig undan längre och de borde inte få känna sig så säkra och (själv)goda i sin kamp för att göra tillvaron sämre för alla människor,

Gillar

Kommentarer

​Från journalister och andra medarbetare på svenska medier förväntar jag mig ingenting vettigt när det gäller klimat och energi. Ibland blir jag överraskad. Som när Expressens krönikör Lotta Gröning skriver om energipolitik.

Många medier har skrivit om Vattenfalls ekonomiska problem. Få klarar av att göra analysen att det mesta av problemen beror på politiker. Tyska politiker har till exempel beslutat att avveckla kärnkraften, vilket ger kapitalförstöring för Vattenfall. Svenska politiker, i bägge blocken, har beslutat att införa en straffskatt på kärnkraft. När den nuvarande regeringen lade ett förslag om att höja den straffskatten, blev det droppen för flera kärnreaktorer. De kommer att stängas, långt innan deras tekniska livslängd är slut.

I Tyskland och Sverige, och antagligen alla EU-länder, får elproducenter allt mindre betalt för sin produkt. Detta eftersom politikerna har beslutat att utbyggnaden av opålitliga och ineffektiva energislag ska subventioneras, med falska argument om att de är förnybara, miljövänliga och klimatsmarta. I genomsnitt över ett år, ger det ett överskott av el, men när som helst kan det bli underskott för att de nya, opålitliga energislagen slutar att producera. De gamla kraftverken, de som skulle ersättas, blev kvar för att stå för reglerkraft. Om de nu inte verkligen stängdes, men ersattes av nya av samma sort. Kraftverk som bara får agera reglerkraft ger mindre intäkter men minst lika stora kostnader. Personal kan inte friställas bara för att det är dag, klart och blåsigt. Lite mindre bränsle går åt, för kraftverk som behöver sådant, men å andra sidan ökar slitaget av ständiga starter och stopp.

Till det kommer att elen från "förnybara" energislag har företräde. Om inte i alla länder, så åtminstone en del. Så fort solpanelerna och vindkraftverken börjar att leverera, ska elen från dem ut på näten och de andra kraftverken måste stängas av, endera helt eller åtminstone från elnät. Strömmen kanske fortfarande produceras, men leds ner i jorden i stället för ut till konsumenter.

Politikerna verkar inbilla sig att satsningen på "förnybart" ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan. Men vindkraft är det enda energislag som bevisligen har en klimatpåverkan. Med dagens klimathysteri, tror väl de flesta att jordytan enbart kyls av värmestrålning. Det är fel. Viktigast är konvektion och den hindrar vindkraftverken. Vind är ju en form av konvektion, men vindkraftverk hindrar också varm luft under dem från att stiga uppåt.

Dessutom ersätter solpaneler och vindkraftverk inga andra energislag. De andra måste ju finnas kvar för att leverera reglerkraft. Fast det sker med allt mindre lönsamhet och åtminstone i Tyskland vill energibolag stänga flera av de kraftverk som producerar nödvändig reglerkraft. Snart ser vi nog subventioner också till sådana kraftverk, för att de ska fortsätta att vara tillgängliga.

Utsläpp kommer inte bara från kraftverk som förbränner bränslen för att producera el och eventuellt värme. Utsläpp kommer också från att producera och transportera material och från att bygga kraftverk. Samt från att skrota och frakta bort dem en gång. När det gäller materialåtgång, är vindkraft värst. Inget annat energislag gör av med så mycket material för att producera en given mängd el. Vilket inte är så konstigt. Vindkraftverk är gigantiska konstruktioner, som innehåller massor av material. Men för det mesta producerar de lite eller ingenting. Sällan producerar de för fullt. Bara solpaneler är sämre när det gäller hur stor del av tiden de producerar, men solpaneler innehåller betydligt mindre material.

Gröning har den intressanta idén att Vattenfall ska stämma svenska staten för straffskatten på kärnkraft. Antagligen skulle en sådan stämning vara meningslös. I Sverige anses politiska beslut ofta stå över lagen. De svenska grundlagarna ger politiker allt för mycket frihet att göra som de vill, i stället för att säkerställa rättssäkerhet och medborgares och företags rättigheter. Det är ju så vänstern vill ha det, och vänstern har haft stort inflytande genom åren.

Gröning kommer också med en prognos. En prognos som är rätt dyster, men tyvärr realistisk, med tanke på det inflytande miljöflummet har på svensk energipolitik. Sverige kommer att bli avindustrialiserat, elpriserna kommer att öka, och importen av naturgas från framför allt Ryssland kommer att öka. Det är en antagligen oundviklig följd av politikerna fantasier om att sol och vind ska byggas ut, medan kärnkraften ska beläggas med så höga kostnader att den avvecklas.

Vad är egentligen troligast: Att svenska politiker ska skaffa sig lite vett när det gäller energipolitik eller att det ska ske ett så överraskande och avancerat genombrott när det gäller energilagring att solpaneler och vindkraftverk faktiskt kan fungera?

En signerad ledare i DN, av Carl Johan von Seth, överraskar också. Lite grann. Det börjar med klimathotstro och påstående att metan värmer atmosfären 20 gånger effektivare än koldioxid. Vad nu det betyder. Metanhalten i atmosfären är 0,00018 % och koldioxidhalten är 0,04 %, alltså 220 gånger högre. Så även om varje metanmolekyl skulle vara 20 gånger bättre än varje koldioxidmolekyl på att bromsa värmestrålning, har ändå koldioxiden 10 gånger större effekt. Och den effekten går inte att skilja från naturliga faktorers påverkan.

Det är sedan von Seth visar vett, när han angriper de falska miljövänner som är fanatiska motståndare till genteknik. Riktiga miljövänner välkomnar varje teknik som kan minska människors miljöpåverkan. Genteknik är då en av de mest lovande. Men i EU har miljöfanatiker sett till att det har införts massor av regler som gör det väldigt svårt att få genmodifierade grödor godkända. För säkerhets skull ger sig en del av fanatikerna på försöksodlingar som ändå görs och förstör dem. De gör så inte bara i EU, utan också i andra delar av världen.

Å ena sidan efterlyser dessa fanatiker mer forskning om genmodifierade grödors påverkan på hälsa och miljö. Å andra sidan saboterar de forskning som görs om just det. Tydligare kan det väl inte bli att dessa fanatiker egentligen hatar människor och vill mänskligheten bara ont?

Tyvärr är det bara i ledare och krönikor som miljöfundamentalism ibland ifrågasätts. På nyhetsplats vinklas allt som går mot alarmism och miljöflum. Det handlar om desinformation och inte om objektiv förmedling av nyheter och världens verkliga tillstånd. Varför, svenska journalister?

Gillar

Kommentarer