I Marvels universum, finns en stor skurk som heter Thanos. Stor då i dubbel bemärkelse. Han vill ha balans i universum. En balans han vill uppnå genom att döda hälften av allt liv i universum. Eller om det "bara" är hälften av allt intelligent liv. Jag begrep inte riktigt.

Thanos skulle kunna vara fantasivärldens version av miljöaktivister. Många av dem, i alla fall. De vill ha en balans i naturen. En balans som de inbillar sig fanns innan mänskligheten, eller i varje fall innan industrialismen. En balans som egentligen aldrig har funnits.

Många miljö- och klimataktivister vill att massor av människor ska dö. Hälften räcker inte för dem. Å andra sidan håller de sig till den här planeten, och önskar inte livet ur ännu så länge okända livsformer.

Jag hittar inte på. Det finns åtskilliga uttalanden från kända aktivister om att människan är en pest, ett virus, en sjukdom eller liknande på jordytan. Miljöaktivister kan önska att bli återfödda som en mikroorganism som sprider en sjukdom som dödar de flesta människor.

För att inte tala om då, att de flesta klimataktivister vill ha en snabbavveckling av de fossila bränslena. Eftersom det är omöjligt att snabbt ersätta dem, innebär det kronisk energibrist, med åtföljande ekonomisk katastrof och kollaps för livsmedelsförsörjningen. Miljarder kommer att dö.

Jag begriper helt enkelt inte varför så många miljö- och klimataktivister hatar mänskligheten så mycket att de vill att de flesta av oss ska dö så snabbt som möjligt. De är också självmordsbenägna, eftersom de inte gärna kan hoppas på att undkomma själva.

Det är heller inget som hjälper miljön och naturen. Den lilla spillra av mänsklighet som skulle finnas kvar efter katastrofen, skulle vara fattig, desillusionerad och villig att göra nästan vad som helst för att överleva ännu en dag. Vi vet att fattiga inte har tid och råd att bry sig om miljön. Miljöförstöringen kommer antagligen att öka, trots en kraftigt minskad befolkning.

Varför vill aktivisterna ha den utvecklingen? Nog borde de klara av att tänka och inse konsekvenserna av vad de förespråkar? De är lika onda som Thanos.

Gillar

Kommentarer

1502 sänkte en orkan 20 av 31 skepp i spansk armada på väg med skatter hem från de amerikanska besittningarna. Bara ett av skeppen nådde någonsin Spanien.

1780 drog en kraftig orkan fram över den karibiska övärlden och dödade mer än 20000 människor. Vilket gör den till den dödligaste kända orkanen. Orkan är ju en term som bara används för tropiska cykloner på Atlanten.

Ändå tycks många vara helt övertygade om att orkaner inte förekom innan industrialismen, alltså innan mänskligheten började att släppa ut växthusgaser i stora mängder.

Gillar

Kommentarer

I morgon anordnar Svenska Kyrkan val. Varför då?

Svenska Kyrkan är inte längre statskyrka. Den borde vara, och betrakta sig, som en organisation som alla andra. Varje lokalorganisation, alltså församling, borde ordna årsmöten dit alla medlemmar är välkomna och där en styrelse utses. Eventuellt utses där också delegater till högre organ, eller så har styrelsen uppgift att utse sådana. Så går det till i andra organisationer. Så varför inte i Svenska Kyrkan?

I stället håller den på med regelbundna val, alldeles som den vore en stat i staten. Och en kommun i kommunen och ett landsting i landstinget. Den beter sig som en parallell, politisk organisation.

Politik är vad den alltmer kommit att ägna sig åt. Svaret på medlemstappet har dels varit att försöka bli en så allmän religiös sammanslutning att också de som bekänner sig till andra religioner än kristendomen ska känna sig välkomna. Dels har det handlat om att bli en organisation som tar ställning i politiska frågor, och det nästan alltid utifrån ett vänsterperspektiv.

Svenska Kyrkan har till exempel med hull och hår anslutit sig till den senaste av de moderna religionerna: Klimathotstron. Liksom alla nya religioner har klimathotstron också politiska ambitioner. Politiska ambitioner som verkar hämtade från marxistiska skrifter. Kapitalism och marknadsekonomin ska bort. Helst demokrati också. In ska global världsregering och planekonomi. Att de två sistnämnda kallas något annat kan bara lura den som vill bli lurad.

Alla religioner vill ha politisk makt från början. Först i vår sekulariserade västvärld, har en av de äldsta världsreligionerna, kristendomen, tvingats bort från mycket av den politiska makten i västvärlden. Medan andra inte har lyckats skaffa sig någon märkbar politisk makt. Än i alla fall.

Förr var det de fattiga som skulle räddas genom de marxistiska idéers genomförande. När praktiska försök visade att idéerna inte alls gynnar de fattiga, förlorade marxismen anhängare. I och med Sovjetunionens kollaps, kollapsade också marxismen.

För att strax återkomma under annat namn och med det påstådda målet att rädda klimatet, miljön och planeten.

De siamesiska tvillingarna socialism och kommunism visade sig kunna erbjuda bara brist på frihet, inflytande, välstånd och nödvändiga vardagsvaror. För alla utom för en liten maktelit. Föreslagna klimatåtgärder kommer att få samma resultat, om det går att så illa att de genomförs. Det går inte att ha demokrati med en politik som gör att i stort sett alla får det sämre.

Det är föga förvånande att partier till vänster ställer upp på klimathysterin. Men varför gör de fyra partier som tills nyligen var Alliansen det? Och varför håller sig inte Svenska Kyrkan till den religion som den grundades för?

Gillar

Kommentarer