Trots att den har stannat av (slutat?), fortsätter den globala uppvärmningen visst att orsaka problem. Som att spola bort döda soldater från massgravar. Tydligen har den globala uppvärmningen orsakat starkt tidvatten vid Marshallöarna. Förmodligen har vi därmed svaret på frågan var den saknade värmen är: Månen har absorberat den och blivit tyngre, så att den orsakar starkare tidvatten. Den globala uppvärmningen har sannerligen stark magi! I artikeln hävdas att havsytan vid Marshallöarna stiger med 12 mm/år, högre än det globala medelvärdet 3,2 mm/år. Samhället Majuro ligger på en av Marshallöarna, och där har vattenståndsmätningar skett sedan många år. Trenden enligt dessa mätningar är 3,6 mm/år, alltså bara en aning högre än det globala medelvärdet. Dock är detta trenden för havsytans höjning relativt landet. Om både land och hav stiger, men havet stiger snabbare, kan det förklara skillnaden mellan 3,6 mm/år och 12 mm/år. Sedan 1992 har forskare försökt använda data från satelliter för att beräkna havsytans absoluta förändring, i stället för den relativt landytan. För en plats i havet nära Majuro, ser jag inte mycket till höjning alls sedan 1992. 12 mm/år sedan 1992 skulle ha blivit en höjning på 26 cm fram till nu, men det verkar snarare röra sig om ungefär 4 cm. Vilket inte ens blir 2 mm/år. Båda mätserierna visar att havsytan i området tillfälligt sjönk rejält 1998, för att sedan återgå till ungefär samma läge som innan. Förmodligen berodde det på effekterna av den starka El Niño som inträffade i södra Stilla Havet 1997-98. Enligt vattenståndsmätningarna kan havsytan ha stigit med 4 dm från minimum 1998 fram till slutet av förra året, och enligt satellitmätningarna med 1,4 dm. Räknar vi trender på det, blir det 25 mm/år respektive knappt 9 mm/år. Är det från en sådan räknemanöver som 12 mm/år kommer? Alltså genom att jämföra en tillfällig, stor dal 1998 med en kanske tillfällig, liten topp i slutet av förra året? I så fall är det ohederligt och oärligt. Tillfälliga variationer ska inte användas för att räkna ut trender. Enstaka extremvärden ska inte användas som start eller slutpunkt för att beräkna en trend. Inte i vetenskapen i alla fall. Men för dem som vill framföra ett politisk budskap med litet stöd i verkligheten är det lockande att göra så. För övrigt består Marshallöarna av korallöar, skapade av atoller. Som vi har vetat sedan Charles Darwins dagar, flyter korallöar i princip ovanpå havsytan. De är dynamiska formationer som följer med i havsytans svängningar därför att koralldjuren gör det. Utan koralldjurens förmåga att följa med havsytan upp och ned, skulle vi inte ha några korallrev i dag. De skulle ha försvunnit för länge sedan, eftersom koralldjuren skulle ha dött ut. Trots att detta är gammal kunskap, är det tydligen oerhört många som inte känner till det. De fortsätter att inbilla sig att korallöar kan slukas av långsamt stigande hav. Eller så hittar de visst på olika metoder att få till snabbare stigande hav än vad mätningarna visar. För övrigt tänker jag vara så oförskämd och politiskt inkorrekt att jag undrar om inte invånarna på Marshallöarna själva bär skulden till en stor del av de problem som översvämningar och inströmmande havsvatten. Grundvattnet på korallöar ligger i håligheter och flyter ovanpå havsvatten. Tar man upp för mycket sötvatten, tränger det upp och in havsvatten. Använder man för mycket koralldelar och sand för byggande, börjar korallöarna falla sönder. Marshallöarna har en befolkningsökning på 1,72 %/år. Vilket är rätt mycket för vilket land som helst, och alldeles för mycket för ett land som består av öar som i princip inte tål någon ökande befolkning alls. Korallöar och havet runt om dem kan försörja ganska få människor innan det börjar bli problem med till exempel vattenförsörjning och utfiskning. Vi känner igen sådan här historier. Något dåligt händer. Det skylls på en global uppvärmning som har stannat av eller upphört. Det görs ingen som helst kontroll om det finns andra, möjliga orsaker till problemen. Ibland dyker det till och med upp påståenden om trender som inte verkar stämma med faktiska mätningar. Jag är så less på det.

Gillar

Kommentarer

Väldigt många svenska journalister leva under mottot "Varför göra en faktakontroll när den kan visa att det jag tänker skriva är fel?" Föga förvånande hör Sveriges värsta ledarskribent, Eva Franchell, till den skaran. Hon har nu alltså skrivit ett alster där hon hävdar att det är charterresandets fel att Maldiverna och Venedig håller på att slukas av havet och att översvämningarna blir fler och värre. Det enda som behövs för att kunna dra den slutsatsen är ju total okunskap och en oförmåga att tänka klart och logiskt. Länge har vi nu matats med historien om att stackars Maldivien är på väg att slukas av stigande hav. Därför planererar Maldivien att bygga 11 nya flygplatser för att kunna flyga ut invånarna innan de drunknar. Frågan är ju bara varför de inte evakuerar med båt i stället? Flyg är ju av dem som är insatta i klimathotsreligionen utsett till det klimatvärsta transportsättet. Uppriktigt sagt så tänker inte Maldiverna bygga några nya flygplatser för att evakuera invånarna. Maldiverna löper inte den minsta risk att slukas av stigande hav de närmaste årtusendena. Snarare är det för turismens skull nya flygplatser planeras. Havsytan har stigit med drygt 100 meter sedan den senaste istiden tog slut. Maldiverna består av korallöar, som i sin tur byggs upp av tropiska korallrev. De koralldjur som bygger upp de tropiska korallreven kan inte leva på större djup än ungefär 40 meter. Givet dessa fakta, hur ska vi förklara att det faktiskt fortfarande finns korallrev och korallöar. Varför har de inte alla slukats av haven sedan den senaste istiden tog slut? Varför har inte alla koralldjur dött ut när de plötsligt befann sig på större djup än de klarar? Det hela bero på att korallrev och korallöar är dynamiska formationer och inte statiska. När havsytan stiger eller sjunker följer koralldjur och korallrev med. Det är i stort sett omöjligt för en korallö att slukas av stigande hav. Då måste det gå oerhört fort. Definitivt mycket fortare än de senaste 100 åren och definitivt fortare än till och med de värsta panikmakarförutsägelserna för de närmaste 88 åren. Vad i hela detta är det då som de klimathotstroende inte känner till? Att världshaven har stigit rejält sedan den senaste istidens slut? Att koralldjur inte kan leva på för stort djup? Att det fortfarande finns korallrev och korallöar? Eller ljuger de helt enkelt, och påstår att korallöar kommer att slukas av stigande hav fast de vet att det rimligen inte kan ske? På tal om istiden, så innebar den ju att kontinenterna Europa, Asien och Nordamerika tippade över eftersom de i norr tyngdes ner av mycket is. När isen försvann, började de tippa tillbaka. I större delen av Sverige märker vi det övertippandet genom landhöjning. Söder om balanslinjen märks det i stället genom landsäkning. Venedig ligger söder om balanslinjen. I Venedig finns dessutom många stora och tunga byggnader som trycker ner marken. Ja, och så stiger ju havet i sakta mak där också, liksom i större delen av världen. Det finns alltså tre anledningar till att Venedig håller på att ta sig vatten över huvudet. Åtminstone två av dem har absolut ingenting med mänskliga utsläpp av växthusgaser att göra. Det är totalt obevisat att ens det tredje beror på sådana utsläpp. Vi har länge matats med påståenden om att översvämningarna blir fler och värre också. Följt av mer eller mindre klara uttalanden om att det naturligtvis beror på utsläppen av växthusgaser. Men om nu översvämningarna verkligen blir fler och värre, kan det till exempel bero på avskogning och asfaltering. Vilken människa som helst med tankeförmåga kan ju begripa att det inte kan vara så bra att ta bort alla träd som kan suga upp vattnet och dessutom täcka marken med ett material som vattnet inte kan tränga igenom. Vart ska vattnet då ta vägen? Ja, varför inte spola några hus? Förvisso har det under årens lopp inträffat en rad förödande översvämningar. Fast de underliga med alla dessa översvämningskatastrofer, som har kostat upp till ett par miljoner liv var, är att ingen av dem har inträffat de senaste årtiondena. Den senaste inträffade 1975, tre stycken på 1200-talet och en så lång tillbaka som 1099. Skulle inte sådana här översvämningar vara ett i stort sett nytt fenomen, orsakat av mänsklighetens utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser? Hur kan de då ha inträffat på 1200-talet och tidigare? Då var ju mänsklighetens utsläpp av växthusgaser försvinnande små. Jo, sanningen är ju den att Franchell som vanligt ordentligt är ute och cyklar. Det finns ingen koppling mellan å ena sidan svenskarnas charterresor och å andra sidan stigande hav, sjukande städer och översvämningar. För klimatets skull finns det ingen anledning att sluta flyga, för det är helt obevisat att flygande har någon märkbar effekt på världens klimat.

Gillar

Kommentarer

För det mesta kommer det strunt från SEI, Stockholm Environment Institute, även om två forskare därifrån idag överraskade genom att vara med om en debattartikel som är positiv till genmodifiering. Ett exempel på detta strunt är den analys av framtida hot mot världshaven som institutet ligger bakom. De grova felen börjar nästan direkt. I avsnittet om havsförsurning påstås att världshavens medel-pH har sjunkit med 30 % sedan den industriella revolutionen (började) och det kommer att sjunka med ytterligare 150-200 % fram till år 2100. Få se nu. Världhavens medel-pH påstås vara strax över 8 och 30 % av 8 är 2,4.  Alltså har pH sjunkit med 2,4 enheter? Nej, vänta nu, det har ju sjunkit med 30 % till drygt 8. Alltså började det en bra bit över 11. Det är ungefär samma pH som koncentrerad ammoniak. Dessutom sjunker pH med upp till 200% fram till 2100. Alltså hamnar pH då på -8. Nej, det här stämmer naturligtvis inte alls. Världshaven var inte ammoniak för 150-200 år sedan. Negativt pH finns inte. Så surt kan ingenting bli. Enligt beräkningar har världshavens medel-pH sjunkit från 8,2 till 8,1 sedan 1700-talets mitt. Beräkningar, alltså, inte mätningar. Några mätningar som stödjer beräkningen finns inte. En minskning av pH från 8,2 till 8,1 innebär en minskning ökning av vätejonhalten med ungefär 30 %. Men så står det ju inte i SEI-rapporten. Där påstås pH ha minskat med 30 %. Vad är det alls för mening att tala om ett medel-pH för världshaven, när pH varierat rejält med både plats och djup? Nära vulkanisk aktivitet kan pH till och med vara under 7, och vattnet alltså surt. Bara nära ytan är pH över 8. Vattnet blir mindre basiskt med ökande djup. Det räcker att komma till 100-200 meters djup för att pH ska vara mindre än 8. Sedan sjunker det för att stabiliseras på omkring 7,5 på stora djup. Därmed är det också givet att världshavens medel-pH inte kan vara så högt som 8,1. Detta värde är möjligen ett medelvärde för de översta 100 metrarna närmast ytan eller något liknande. Större delen av havsvattnet har lägre pH än 8. Och förutsägelser om kraftigt minskande pH de närmaste 100 åren är mera spekulationer än något annat. I avsnittet om havsuppvärmning kommer rapporten med det märkliga påståendet att världshaven har absorberat 80 % av den extra värmen de senaste 200 åren. Är det möjligen de klimathotstroendes våta dröm att det skulle vara sant? För de har ju svårt att förklara varför världen inte blir varmare i den takt har förutsagt, och speciellt att den globala medeltemperaturen har stått stilla i 15 år. Några mätningar av världshavens värmeinnehåll finns naturligtvis inte för de senaste 200 åren. Först på 1950-talet började det finnas tillräckligt många mätningar ner till 700 meters djup för det skulle gå att räkna fram globala medelvärden. De beräkningarna visar på en  uppvärmning. Sedan början av 2000-talet har Argobojar tagit över mätningarna, och under den tiden har de översta 700 metrarna av världshaven inte värmts upp. Rapporten försöker också sprida vidare myten att uppvärmning leder till fler oväder. Det blir inte mer sant bara för att det upprepas gång på gång. Som bevis för att påståendet skulle vara korrekt, visas ett diagram med orkaner 1970-2004. Och varför slutar diagrammet för 8 år sedan? Jo, förmodligen för att inkluderande av data för åren efter 2004 inte alls skulle styrka rapportens påståenden. I avsnittet om havsytehöjning ser vi nästa fel. Det är i och för sig korrekt att havsytan har stigit med ungefär 25 centimeter sedan 1800-talet. Det är inte sant att takten accelererar. Jämförelsen mellan 1,8 millimeter per år och 3,1 millimeter per år är en jämförelse mellan äpplen och päron. Takten 1,8 millimeter per år baseras på data från vattenståndmätare vid kustsamhällen. Takten 3,1 millimeter per år baseras på mätningar från satelliter. Att döma av dessa mätningar från satelliter, höjs havsytan i en allt långsammare takt, snarare än att takten accederar. Rapporten lyckas dessutom upprepa påståendet att små önationer hotas att uppslukas av stigande hav. Inte heller det blir mer sant för att det ständigt upprepas. Dessa små önationer består till största delen av korallöar, som inte kommer att uppslukas av de måttligt stigande hav som kan förväntas de närmaste århundrandena. Inte ens de snabbt stigande havsnivåerna efter den senaste istiden översvämmade ju korallreven och utrotade koralldjuren. Koralldjur kan inte leva på större djup än ungefär 40 meter, havsytan steg på den tiden med ungefär 100 meter och koralldjur och korallrev finns fortfarande. Det är något som de klimathotstroende inte låtsas känna till, för det är ju fakta som totalt demolerar deras påståenden om att korallrev och korallöar kan slukas av stigande hav. Kanske finns det en del vettiga saker i rapporten också. Men varför finns alls dessa fel? Varför dessa upprepande av påståenden som brukar spridas av klimathotstroende men inte blir sannare för det? Varje fel gör ju rapporten i sin helhet mindre trovärdig. Rapporten visar ju bara att SEI är ett institut som inte går att lita på.

Gillar

Kommentarer