Hönan eller ägget?

Ja, det är en gammal gåta.

Fast intressantare är denna:

Vad kom först? Biet eller blomman?

De är ändå beroende av varandra. Så hur skulle den ena ha kunnat utvecklas utan den andra?

Gillar

Kommentarer

Passa på att fira nu. Det är ju jul bara tre gånger per år: 7 januari, 24 december och 25 december. Fast i och för sig är det olika religiösa grenar alla de dagarna, så var och en firar bara en dag per år.

Gillar

Kommentarer

Det är inne just nu att diskutera godhet. Är godhet bra? Eller handlar det mest om självgodhet?

Godhet är bra om den baseras på en faktabaserad världsbild och på analyser från den riktiga verkligheten. Godhet baserad på analyser från en fantasivärld är däremot knappast god, egentligen.

För att ta ett exempel: Klimataktivister tycker att det är en god handling att snabbt som attan sluta att använda fossila bränslen. Med den förment goda handlingen undviker vi de koldioxidutsläpp som enligt dem håller på att leda till en klimatkatastrof.

Det är bara det att det är endast i modellernas och fantasins värld som koldioxidutsläpp är på väg att leda till en klimatkatastrof. I verkligheten finns inga tecken alls på en annalkande klimatkatastrof. Den globala uppvärmningen är mindre än 0,2 grader per årtionde. Innan senaste El Niño verkade uppvärmningstakten snarare bromsa in än accelerera. El Niño är nu över och den globala medeltemperaturen har sjunkit. Det återstår att se hur länge och till vilken nivå den sjunker.

Världen påstås ha blivit en grad varmare sedan 1880, den tidpunkt som många nu väljer att kalla förindustriell tid. Antar vi att det trots allt inte blir lite kallare och att rådande uppvärmningstakt fortsätter, dröjer det mer än 25 år innan 1,5-gradsmärket nås och drygt 50 för tvågradersmålet att sprängas. Det är alltså mer än 50 år tills världen når den nivå som enligt många är gränsen för när klimatkatastrofen inträffar. Fast egentligen blir det ingen katastrof vid två grader. Det är den gräns där vissa forskare anser att negativa effekter blir lika stora som de positiva. Andra forskare anser att den gränsen snarare ligger vid 2,5 grader eller kanske tre. Och även där finns positiva effekter kvar och det är tveksamt om de negativa kan kallas katastrofala.

Det är inte alls bråttom, trots att klimataktivister påstår det. Världen värms upp i så långsamt takt att det finns åtminstone 25 år att agera långsamt och försiktigt, eller inte alls. Dessutom vet ingen hur stor klimateffekt koldioxidutsläpp egentligen har, trots att många aktivister hävdar att det går att exakt omvandla en viss mängd koldioxid till en viss temperaturökning.

Klimataktivisterna lever i en fantasivärld och hämtar analyserna därifrån. Det är en fantasivärld där uppvärmningen verkar gå mycket snabbare än i verkligheten. Det är dessutom en fantasivärld där vädret blir allt mer extremt, vilket det inte blir i verkliga världen. Det är en fantasivärld där det alltid är en klar sommardag med hård bris, så att solceller och vindkraftver kan producera för fullt. I verkliga verkligheten kan sol och vind inte ersätta vare sig kärnkraft eller fossila bränslen. Tyskland försöker och håller på att inse att det handlar om ett dyrt och misslyckat fullskaleexperiment. Landet har klarat det så pass länge för att det är ett av världens rikaste länder. Det återstår att se om experimentet kommer att upphöra medan Tyskland fortfarande är rikt, eller om det kommer att ske först när ekonomi, elförsörjning och industriproduktion har kollapsat.

Räcker inte Tyskland som avskräckande exempel, finns också kanarieön El Hierro. På en blåsig och solstekt ö nära ekvatorn kan det tyckas att sol och vind kan stå för all elektricitet som behövs. Särskilt som det går att använda överskottsel från solceller och vindkraftverk till att pumpa upp vatten till en slocknad vulkankrater. Vattnet kan sedan ledas ned genom ett vattenkraftverk när det är natt, mulet och/eller för lite vind. Fast inte fungerade det, inte. På El Hierro är det dieselaggregaten, den tänkta reserven utifall resten inte producerar, som levererar det mesta av elen.

Sol och vind fungerar helt enkelt bara i en fantasivärld. I verkliga verkligheten fungerar de inte, om vi vill ha kontinuerlig produktion av el.

Med en analys hämtade från fantasivärden, Overkligheten, går det att hävda att ”förnybara” energislag som sol och vind kan ersätta fossila bränslen och att det då går att snabbavveckla de sistnämnda. Ska vi hålla oss till analyser från verkligheten, inser vi att det inte finns någon möjlighet alls att snabbt ersätta fossila bränslen med något annat. En sådan ersättning kan bara ske långsamt och kräver endera en kraftig utbyggnad av kärnkraften eller att nya energislag plötsligt upptäcks och/eller utvecklas.

Det är inte alls godhet att propagera för snabbavveckling av de fossila bränslena. Det är i stället ondska, att föreslå något som kommer att slå hårt mot mänskligheten och förstöra alla möjligheter för kommande generationer att få ett bra liv. Det är ett typexempel på när ”boten är värre än soten”. I det här fallet är det inte ens bevisat att ”soten” finns!

Är det godhet att ge till tiggare, eller EU-migranter som de kallas numera? Det lindrar förmodligen en akut nöd, men det gör ingenting för att på längre sikt ge dem ett bättre liv. Det är inte självklart om det är en god handling eller inte.

Ge pengar eller mat till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig är godhet. Men bara om det hjälper medan krisen varar. Samlas exempelvis mat ihop och skickas så att den anländer när den akuta krisen är över, drabbar den snarare hårt. Bönderna i området finner plötsligt att de ska konkurrera med nödhjälp som delas ut gratis men egentligen inte behövs längre. Det är klart att ingen vill köpa vad de producerar så länge maten finns gratis. Nödhjälpen behöver anlända innan nöden är över för att det ska vara godhet!

Godhet kräver faktiskt en faktabaserad världsbild för att säkert kunna vara god. Med analyser hämtade från en fantasivärld, är risken stor att tänkt godhet i stället blir ondska. Godhet behöver dessutom användas i tid för att inte motverka sitt syfte.

Gillar

Kommentarer