I Marvels universum, finns en stor skurk som heter Thanos. Stor då i dubbel bemärkelse. Han vill ha balans i universum. En balans han vill uppnå genom att döda hälften av allt liv i universum. Eller om det "bara" är hälften av allt intelligent liv. Jag begrep inte riktigt.

Thanos skulle kunna vara fantasivärldens version av miljöaktivister. Många av dem, i alla fall. De vill ha en balans i naturen. En balans som de inbillar sig fanns innan mänskligheten, eller i varje fall innan industrialismen. En balans som egentligen aldrig har funnits.

Många miljö- och klimataktivister vill att massor av människor ska dö. Hälften räcker inte för dem. Å andra sidan håller de sig till den här planeten, och önskar inte livet ur ännu så länge okända livsformer.

Jag hittar inte på. Det finns åtskilliga uttalanden från kända aktivister om att människan är en pest, ett virus, en sjukdom eller liknande på jordytan. Miljöaktivister kan önska att bli återfödda som en mikroorganism som sprider en sjukdom som dödar de flesta människor.

För att inte tala om då, att de flesta klimataktivister vill ha en snabbavveckling av de fossila bränslena. Eftersom det är omöjligt att snabbt ersätta dem, innebär det kronisk energibrist, med åtföljande ekonomisk katastrof och kollaps för livsmedelsförsörjningen. Miljarder kommer att dö.

Jag begriper helt enkelt inte varför så många miljö- och klimataktivister hatar mänskligheten så mycket att de vill att de flesta av oss ska dö så snabbt som möjligt. De är också självmordsbenägna, eftersom de inte gärna kan hoppas på att undkomma själva.

Det är heller inget som hjälper miljön och naturen. Den lilla spillra av mänsklighet som skulle finnas kvar efter katastrofen, skulle vara fattig, desillusionerad och villig att göra nästan vad som helst för att överleva ännu en dag. Vi vet att fattiga inte har tid och råd att bry sig om miljön. Miljöförstöringen kommer antagligen att öka, trots en kraftigt minskad befolkning.

Varför vill aktivisterna ha den utvecklingen? Nog borde de klara av att tänka och inse konsekvenserna av vad de förespråkar? De är lika onda som Thanos.

Gillar

Kommentarer

Jag har nämnt det tidigare, men tar upp det igen: Svenska tidningar lade länge upp material gratis på nätet. De hoppades väl att annonsintäkterna skulle kompensera för minskad lösnummerförsäljning och minskat antal abonnemang. De hade fel. Nu lägger de flesta en del material bakom betalväggar. Svenska Dagbladet begränsar dessutom antalet fria artiklar som användaren får läsa varje månad. Tror de, i alla fall. När gränsen är nära, får användaren en varning.

Men vad håller DN på med? Utan någon som helst förklaring, dyker det upp ett meddelande om att jag måste logga in som DN-kund för att kunna läsa en viss artikel. Jag erbjuds att läsa alla artiklar i en månad för endast 1 kr. Jag vill faktiskt inte alls betala ens 1 kr för att läsa lögner i en månad så jag avstår. Främst undrar jag vad som styr? Artiklar är inte märkta som premiummaterial och det står ingenting om någon gräns för antalet fria artiklar. Det hela kanske är lika virrigt och oförutsägbart som resultatet av att hålla på med agendajournalistik i stället för saklig och opartisk rapportering? Nåväl. DN deltar inte längre i upplagestatistiken från TS, så jag förmodar att det går så dåligt att tidningen går mot en helt välförtjänt nedläggning.

På Svenska Dagbladet debatt, visar två ledande miljöpartister än en gång att de lever i en fantasivärld och hämtar analyserna därifrån. Den fantasivärld vi andra kan kalla Overkligheten, eftersom den är just overklig.

2016 var det varmaste året i mänsklighetens historia, får vi veta från Overkligheten. Vilket då bara gäller i just Overkligheten. Här i Verkligheten, är det tveksamt om 2016 ens var varmare än 1998, vilket jag redan har tagit upp. Och mänsklighetens historia är cirka 180000 år, en period under vilken vår planet har upplevt en interglacial då det som varmast var ett par grader varmare än nu. En hel del tyder också på att det har varit varmare än nu vid ett par tillfällen sedan senaste istiden tog slut.

När aktivister och journalister använder någon temperaturserie, brukar det vara den från GISS, som startar 1880. Därmed har 1880 enligt många blivit det sista förindustriella året. Det året hade enligt GISS en temperaturanomali på -0,2. I februari i fjol var anomalin 1,3 grader, så det är förvånande att de två miljöpartisterna låter bli att hävda att världen redan är 1,5 grader varmare än förindustriell tid. I slutet av fjolåret hade anomalin sjunkit till 0,9 grader och den lär fortsätta sjunka nu när El Niño är över. Så verkliga världen är faktiskt inte alls 1,2 grader varmare än förindustriell tid, bland annat för att förindustriell tid var långt före 1880!

Under ett dygn (!) i november var medeltemperaturen norr om 80:e breddgraden 20 grader varmare än normalen. Sedan minskade temperaturen igen. För många har detta förvandlats till att hela Arktis var 20 grader varmare än normalt under hela november. Fast vad kan vi vänta oss, när svenska medier ägnar sig åt propaganda i stället för saklig rapportering? Saklig rapportering hade inte bara nämnt att den ovanligt stora anomalin var tillfällig, utan också nämnt att delar av Arktis hade ovanligt kallt väder.

Miljöpartister fattar säkert inte det här, men på vår planet i verkliga verkligheten har tropikerna ett stort överskott av energi från solstrålning. Överskottet är för stort för att kunna strålas ut som värmestrålning. I stället förs det med strömmar och vindar mot polerna. I Antarktis finns en stor kontinent som hindrar värmen att nå själva polen, så den får strålas ut från havet just utanför. I Arktis kan värmen nå ändå till polen. Is hindrar i viss mån utstrålningen. Isfritt vatten kan stråla ut värmen rakt ut i rymden, med undantag för den lilla mängd som tillfälligt bromsas av växthusgaser och moln. Eftersom det är ont om vattenånga där det är kallt, och eftersom vattenånga är den särklassigt dominerande växthusgasen, är det dock inte mycket som hindrar utstrålningen. Vad jag framför allt vi få fram är det, att det verkligen inte är självklart huruvida mindre havsis leder till uppvärmning eller avkylning. I verkligheten då. I Overkligheten är det tydligen självklart.

Men så har Overkligheten andra naturlagar än Verkligheten. Det visas till exempel av att det i Overkligheten finns något sådant som förnybar elproduktion. Här i Verkligheten krävs alltid ändliga resurser för att producera el och elen är borta för alltid när den väl har använts. Jag vet inte vad de använder för att bygga kraftverk i Overkligheten. Kanske är där stål, betong, glasfiber, kisel, koppar och sällsynta jordartsmetaller material som förnyas hela tiden, genom några magiska processer? Förmodligen återskapas använd el genom andra magiska processer.

I Overkligheten går det också att vara ett fossilfritt välfärdsland. Här i Verkligheten innebär valet fossilfrihet också att välja bort välfärd. Det gör att det framstår som väldigt farligt att regeringsledamöter tror att analyser från Overkligheten kan användas för att skapa en politik för Verkligheten.

Där i Overkligheten håller tydligen forskares värsta scenarier på att slå in. Här i Verkligheten förefaller trenderna vara på väg in under forskares lägsta scenarier.

Oppositionen är inte alls skyldig att redovisa hur analyser från Overkligheten ska användas för att forma en politik för Verkligheten. I stället borde oppositionen försäkra väljarna om att de kommer att hålla sig till verkliga verkligheten när det gäller problemformuleringar, analyser och politik.

Gillar

Kommentarer

Delar av Europa är nu ovanligt kalla. Vilket leder till problem. Människor fryser till exempel ihjäl. Svenska medier uppmärksammar köldknäppen och dess följder. I går togs den upp i TV-nyheter och idag i tidningar som DN, Expressen, och så har TT skickat ut telegram som bland annat tas upp i Sydsvenskan.

Kyla är ett problem och rent av farligt. Det kan medierna rapportera om när vintern slår till extra hårt. De skulle kunna leta upp någon av de medicinska artiklar som visar att kyla dödar många fler människor än vad värme gör. Det behöver inte ens vara extrem kyla för att döda. Det räcker med att det bara är lite kallare än vanligt.

Fast alla rapporter om hur farligt kyla är, lär vara glömda nästa gång några klimatpanikmakare har fått till en rapport som påstås visa att en farlig uppvärmning är på gång. En "farlig" uppvärmning som i själva verket räddar människoliv!

Gillar

Kommentarer