tyngdtäcke från nap lab

(Inlägget är i samarbete med NAP LAB - This post is a collab with NAP LAB)

Vet ni vad jag sovit med i cirka två veckor? Nämligen ett tyngdtäcke ifrån NAP LAB och detta är faktiskt ett samarbete tillsammans med NAP LAB. Ett tyngdtäcke är ett tungt täcke som väger cirka 10-15% av din kroppsvikt och därför har jag ett täcke som väger 7 kilo. Flertalet studier har visat att vikten i täcket kan ge en ökad känsla av trygghet och det finns oändligt många fördelar varför man bör ha ett tyngdtäcke såsom ökad serotoninproduktion, vilket sänker puls och blodtryck. Dessutom kan man få bättre sömn då täcket hjälper en att somna snabbare och nå en djupare sömn. Studier har också visat att stresshormonet kortisol minskar vid användandet av tyngdtäcke vilket leder till minskad stress. Fler fördelar är att man får en jämnare andning, mer energi, minskad snarkning och minskad ångest. Alla dessa fördelar har jag märkt betydligt stor skillnad jämfört när jag sov med mitt gamla täcke. Den första natten kändes det ovant men nu skulle jag inte vilja ha ett vanligt täcke igen om jag ska vara ärlig. Kika gärna in på NAP LAB hemsida för att läsa mer om deras fantastiska tyngdtäcke. Är det någon fråga ni har till mig angående tyngdtäcket så är det bara att kommentera!

//

Do you know what I have slept with for about two weeks? Namely a weighted blanket from NAP LAB and this is actually a collaboration with NAP LAB. A weighted blanket is a heavy blanket that weighs about 10-15% of your body weight and therefore I have a blanket that weighs 7 kilos. Several studies have shown that the weight of the blanket can give an increased feeling of security and there are infinitely many benefits why one should have a weight cover such as increased serotonin production, which lowers heart rate and blood pressure. In addition, you can get better sleep as the blanket helps one to fall asleep faster and reach a deeper sleep. Studies have also shown that the stress hormone cortisol decreases with the use of gravity, which leads to reduced stress. More benefits are that you get smoother breathing, more energy, reduced snoring and reduced anxiety. All these benefits I have noticed a significant difference when sleeping with my old blanket. The first night it felt unusual but now I would not want a regular blanket again if I should be honest. Have a look at the NAP LAB website to read more about their fantastic weighted blanket. Is there any question you have for me regarding the weighed blanket then just comment!

#samarbete #ad #collab #tyngdtäcke #täcke #reklam #inredning #bestofnouw

Follow me on Instagram - @agnestheliin

Contact - agnesvera@telia.com

Gillar

Kommentarer

Carina
Carina,
Är det tungt när man ska bädda😂?
agnesvera
agnesvera,
hahha lagom 😊nouw.com/agnesvera
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229