Kung Kol

​Vänstern bedriver just nu propaganda mot TTIP, det handelsavtal som USA och EU förhandlar om och snart ska skriva under. Enligt vänstern innebär avtalet till exempel att företag kommer att kunna stater som anses ha för hårda miljökrav. Stater ska minsann få bestämma sin egen politik inom miljö, klimat och energi, menar vänstern.

Samtidig anser stora delar av samma vänster att Vattenfall ska lägga ned sina kolgruvor och kolkraftverk i Tyskland. Då duger det tydligen att ett svenskt, statlig företag försöker bestämma tysk energipolitik. Vem som inte själv tillhör vänstern blir förvånad? Logik har aldrig varit en av vänsterns starka sidor.

Det finns många anledningar till Vattenfall inte alls ska lägga ned sin kolverksamhet i Tyskland. Det finns inte ens någon anledning att tro att tyska politiker skulle gå med på det. På DN Debatt idag, påpekar Alvar Palm flera anledningar till att Vattenfalls kolverksamhet hellre ska säljas än läggas ned.

Det som mest slår mig med hans inlägg är förvåning. Förvåning över att samma person kan dels ha helt förnuftiga åsikter och dels helt vettlösa. Han skriver till exempel "Om vi ska klara målet om maximalt två graders uppvärmning måste merparten av de kända globala tillgångarna av fossila bränslen lämnas oanvända" och "det skulle räcka med att elda upp en bråkdel av jordens kolresurser för att klimatsystemet fullständigt skulle kollapsa, och innan vi hunnit elda upp ens hälften av allt kol har vi sannolikt orsakat sådana klimatförändringar att vi utplånat oss själva som art". Tydligen har han inte haft en tanke på att ta reda på några fakta om klimatvetenskap, utan tror på det värsta i all den desinformation som svenska medier och klimataktivister presenterar.

Kolet har varit så viktig för världens energiförsörjning att det ibland kallas Kung Kol. Eller på engelska King Coal. Människor har använt kol i maskiner i drygt 200 år, och ännu längre för uppvärmning och matlagning. Det har lett till utsläpp av farliga ämnen, men de går att rena bort med modern teknik. Det har lett till utsläpp av den livsnödvändiga gasen koldioxiden, som på grund av dagens klimathysteri har demoniserats. Det är oklart om koldioxidutsläppen bidrog till den globala uppvärmning som pågick i tre perioder mellan 1850 och 1998. Det är klarlagt att ingen klimatkatastrof kommer att inträffa på grund av utsläppen, men av politiska skäl erkänns inte det. Det är klarlagt koldioxidutsläppen har bidragit till att världen har blivit grönare, men många vill visst inte erkänna det heller.

Palm begriper ingenting om klimatvetenskap, men begriper i alla fall det där om tillgång och efterfrågan. Det finns så mycket kol i världen, och så stor efterfrågan, att utbudet inte minskar om några enstaka kolgruvor stängs. Då ökar bara andra gruvor produktionen.

I BP:s Energy Outlook 2014, framgår det att den totala kolanvändningen i världen 2003 var 2611,8 mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter) och 2013 3826,7 mtoe. Vilket innebär en ökning med 46,5 %. I klimathysterins tidsålder, då kol och koldioxid demoniseras och många kräver ett omedelbart slut på användandet av fossila bränslen, har alltså det äldsta av dem ökat med 46,5 %. Det beror inte på någon ondska eller önskan att orsaka en klimatkatastrof. Det beror på att billig och tillförlitlig energi behövs, och förbränning av kol är ett sätt att ordna just det.

2003 var världens användning av primär energi 9943,8 mtoe, medan den 2013 var 12730,8 mtoe. Kolets andel av världens energi har ökat från 26,3 % till 30,1 %. Kolet är inte alls på väg att avvecklas, utan ökar i betydelse.

Palm har då fel i att medier skulle genomskåda en oklok klimatpolitik. I alla fall inte svenska medier, där miljöpartister och vänsterpartister har många fler sympatisörer än bland vanligt folk. Eftersom svenska medier vägrar att granska den okloka klimatpolitik som förs, blir det svårt för allmänheten att genomskåda den. Det krävs först insikten att svenska medier ägnar sig åt regelbunden desinformation och sedan söka fakta på Internet. De fakta som svenska medier nästan till 100 % vägrar att rapportera.

Kolet används för att det behövs. Det går inte att snabbt sluta med kol och andra fossila bränslen utan allvarliga ekonomisk konsekvenser. I stället för klimataktivisternas orealistiska och ovetenskapliga ståndpunkt att kolanvändningen ska sluta omedelbart, bör vi acceptera att kolet behövs. Och se till att användningen leder till så små problem som möjligt, till exempel genom att rena utsläpp.

Den bästa tillgängliga vetenskapen just nu säger oss att koldioxidutsläpp inte är något problem. Skulle det ändras, så är det ändå billigare att anpassa sig till klimatförändringar än att försöka stoppa dem.

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229